HPR Nem Ölçerler

Nem probları (Nem ölçerler), hazır beton tesisleri, prefabrik yapı elemanları imalatı, dökümhaneler, cam, gıda, seramik, hayvan yemi sektörleri gibi çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Nem ölçerler kapasitif, mikrodalga ve HPR (High Frequency Polar Reflective) tipi olmak üzere üç farklı tipte ve indikatörü ile birlikte sunulmaktadır.

HPR TİP NEM PROBLARI

Yeni teknoloji OZB nem sensörü HPR,  kapasitif  ya da mikrodalga ölçüm yapabilen nem sensörlerinin aksine sadece dielektrik katsayısına bağlı ölçüm almanın ötesinde malzeme ve su moleküllerinde ışınımların yansımalarını dikkate alarak çok daha kapsamlı bir ölçüm yapmaktadır.  

Hem malzemelerdeki su miktarını ölçer hem de katı moleküllerden yansıyan ışınların kırılma eğrilerini tespit eder böylece kuru yüzey veya bölgesel nemlerde diğer sensörler gibi grafikte dalgalanmalar daimi olarak görünmez

Nem probları genel olarak 2 tipte sunulmaktadır.

MPV-HPR: Ayarlanabilir flanjlı

MPM-HPR: Mikserler için

WhatsApp Destek Hattı